Top 100 Most Subscribed Travel & Events Youtubers in Vietnam

Top YouTubers Updated: 2021-10-22
Sorted by NoxScore Sorted by Subscribed Sorted by Avg.Views Sorted by Growth Sorted by Unsubscribed Sorted by Monthly Views
Influencer Ranking
Nox Category
Nox Category
Game
Game
Action game
Casual game
Music game
Role-playing game
Sports game
Strategy game
RTS
Beauty
Beauty
Makeup
Skincare
Hairstyle
Manicure
Fashion
Fashion
Clothing
Jewelry
Shoes
Bags
Hats
Consumer Electronic
Consumer Electronic
Smartphone
Camera
Computer
Game console
Headset
Lifestyle
Lifestyle
Travel
Food
Fitness
Health
Sports
Pets
Kids
Toy
DIY
Music
Music
Rock music
Classical music
Electronic music
Hip Hop
Pop music
Entertainment
Entertainment
Movie
Cartoon
Humor
TV shows
Documentary
Unboxing
Unboxing
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
Science & Technology
Science & Technology
Education
Education
Export
  Channel Info Subscribers Avg.Views NoxScore
1 - Challenge Me - Hãy Thách Thức Tôi 3.34M 0.3% 795.1K 2.9%
2 - HOA BAN FOOD 2.72M - 456.64K 2.7%
3 - Khoai Lang Thang 1.76M 0.6% 1.81M 0.5%
4 - Thánh Xàm Vlog 1.44M - 409.67K 2.1%
5 - BrandAccount 1.21M - 7.83K 0.2%
6 - SAPA TV 997K 1% 467.35K 5%
7 - Nhịp Sống Tây Bắc 878K 0.1% 215.29K 2.3%
8 - Diệu Nhi Official 🎬 798K - 201.55K 0.8%
9 1 Du Lịch Bụi 612K 0.2% 836.29K 0.8%
10 1 FAHOKA Xê Dịch 607K 0.3% 1.02M 1.7%
11 1 MÙA GẶT MIỀN TÂY 535K 0.2% 164.54K 0.1%
12 1 HOA BAN CAMP 430K - 118.78K 11.9%
13 1 Nếm TV 425K 0.5% 28.44K 18.8%
14 1 GÁI BẢN 389K 0.5% 158.84K 8.6%
15 1 Funny Hùng 361K 0.3% 33.99K 9.8%
16 1 Nguyễn Sin Official 351K 0.3% 1.28M 0.1%
17 1 vịt trời yên thế 343K 0.3% 13.9K 16.1%
18 1 Quang Chau 341K 0.3% 28.61K 8.5%
19 1 Hanoi food 335K 0.9% 159.38K 14.7%
20 1 Quang Vinh 321K - 195.17K 1%
21 1 Góc Sài Gòn 319K - 157.27K 10.7%
22 1 Yêu Máy Bay 289K - 9.53K 19.7%
23 2 Hành Trình Hoang Dã 266K 0.4% 21.74K 0.4%
24 3 THẾ GIỚI PHẲNG 265K 0.8% 21.94K 51.4%
25 1 SGChill 263K - 6.16K 11%
26 2 Camera Quang Cường 252K 0.4% 22.03K 8.2%
27 2 Thắng MG 245K 0.4% 178 1.1%
28 2 ĐẤU TRƯỜNG IQ 235K - 12.13K 0.1%
29 2 Nhịp Sống Miền Núi 210K - 101.07K 1.6%
30 2 BẢN SẮC DÂN TỘC 203K - 36.73K 1.9%
31 2 Thổ Địa Đà Lạt 201K 0.5% 7.92K 0.1%
32 2 Honda Việt Nam Official 193K 0.5% 337.24K 13.3%
33 2 Hoa Ban Tây Bắc 182K 0.5% 64.73K 4.4%
34 2 Chan La Cà 181K 0.6% 259.38K 5%
35 2 Truyền Thông Sang Studio 174K - 769 10%
36 3 phan Quốc hải 173K 0.6% 7.44K 22.5%
38 2 Kop Dinh 171K 0.6% 16.81K 3.8%
39 2 Tung Tăng TV 169K - 47.26K 0.7%
40 2 Min Nè 160K - 566 0.7%
41 2 aNcari Room 157K - 100.67K 0.6%
42 2 thucanduongpho 157K - 113.46K 0.5%
43 2 Trà khuya cùng Thiền Đăng 153K - 1.93K 0.4%
44 2 2Q Vlogs - Cuộc Sống Châu Phi 150K 0.7% 90.15K 1.3%
45 2 Mars Hartdegen 145K 0.7% 1.21K 17%
46 2 Uyen Huynh Cuoc Song My 142K 1.4% 4.22K 9.1%
47 2 Luật Sư Việt Mỹ 138K - 321 -
48 2 Ông Giá TV 138K - 116.04K 6.8%
49 2 Blog Du Lịch 127K - 1K 8.3%
50 2 HVK 126K 0.8% 141.15K 3.1%
51 2 Nhạc Sến 24h 123K - 13.05K 2.7%
52 - Tram Le 122K - 48.54K -
53 1 VietEvent Entertainment 120K - 1.72K 2.7%
54 2 EASY TRAVEL DƯƠNG ĐÌNH TRÍ 113K - 141.71K 1.3%
55 - TravelMag TV 113K - 160 0.6%
56 1 Ting Ting 112K - 107.9K 0.1%
57 2 Người Miền Núi 107K 0.9% 53.2K 0.5%
58 - Sai Gon Colorful 106K - 9.18K 0.1%
59 1 NHA TRANG TRAVEL 105K - 327 0.6%
60 1 Bin Đen 102K - 82.4K 0.1%
61 1 Hudo Travel 97.6K 0.1% 808.52K -
62 1 CC Sneaker 96.4K 0.1% 0 -
63 1 Kin ơi đi thôi! 95.3K - 29.73K 0.7%
64 1 Hưng Nha Trang 93.7K - 3.02K 0.5%
65 1 Dân Tộc Tây Bắc 91.2K 0.3% 18.66K 24.4%
66 1 Hip Game Channel 80.7K 0.1% 799 0.4%
67 1 PanTV - 판티비 80.5K 0.1% 366 1.6%
68 1 Van Ngoc VLOG 78.3K 0.3% 6.66K 0.1%
69 1 Tung Thanh Ly Vietnam 78.1K 0.5% 9.28K 2.5%
70 1 Nhất Sài Gòn 75.6K - 6.55K 0.8%
71 1 RECAPS IMDB 75.4K 0.1% 35.06K 0.7%
72 1 Cuộc Sống Dân Biển 75K 0.5% 98.71K 4.7%
73 1 Cao Bằng - Quê hương tôi ! 66.1K 0.8% 4.6K 37.3%
74 1 Vũ Duy Hoàn 63.9K - 934 4.8%
75 1 PHENG PHENG VLOG 63.3K 2.4% 136.78K 2.8%
77 1 N33Tv 59.6K 0.2% 142 -
78 1 HUẾ VIỆT NAM NGÀY NAY 58K 0.2% 3.72K 7.3%
79 1 BONG NGO MARIO 57.9K 0.7% 124.18K 1.7%
80 1 TP Channel 55.9K - 2.41M -
81 1 Wonho Chung 54.5K - 35.38K 0%
82 1 Troy Vietnam 54.5K - 2.49K 14.6%
83 1 Cương TH 53.4K - 7.09K 0.1%
84 1 TRAI BẢN 52.3K 1.4% 11.22K 27.8%
85 1 Huy Hay Đi 51.4K 0.2% 56.22K 0.3%
86 1 MStudio Event 0967.29.26.27 50.7K - 53 1.9%
87 1 Sao Xiengkhouang Channel 50K 0.2% 640 4%
88 1 Du lịch nghèo 49.9K 0.4% 2.51K 6.5%
89 3 Miền Núi Tây Bắc 49.7K 1.6% 19.44K 3.1%
90 - vlogs Du Lịch khám phá 49.3K - 55 -
91 - Phạm Hồng Minh Art 49.2K 0.2% 4.69K 2.4%
92 2 NGỌC HƯƠNG LAN RỪNG 49.1K 1% 1.34K 11.6%
93 - Ánh Abi 48.5K - 7.44K 0.2%
94 1 Ký Sự Du Lịch 48.4K - 3.76K 0.9%
95 1 Tây Bắc Discovery 47K 0.2% 6.3K 1.8%
96 3 THỢ NÚI 46.7K 1.7% 82.61K 4.7%
97 - Blog Travel Viet 46.1K - 121 5.2%
98 - Video Tin nóng 46K - 3.46K -
99 1 Tùng Lê Ngọc 45.3K - 2.48K 0.4%
100 2 Từ Điển Internet 44.8K 1.6% 20.39K -
NoxInfluencer Team

Hi there! Any question please leave us a message via facebook(recommended) and we'll get back to you soon. Have a nice day ^.^

Questioning via facebook (recommended)