กินได้อร่อยด้วย YouTube Channel Analytics and Report

กินได้อร่อยด้วยYouTube Stats & Analytics Dashboard

Data Updated on 2023-01-28 17:30:15Calculating
 • Subscribers

  3.11M
 • Total Views

  455.63M 0.08%
 • Average Video Views

  118.14K 2.68%
 • Total Videos

  695
 • Live Income

  --
Subscribers Rank
8,794th ( Top 1% )
190th ( Top 1% )
NoxScore
Est. Sponsorship Price
0.00 ( Each Video )
Est. YouTube Monetization Capability [Monthly]
0.00-0.00
YouTube Channel Statistics
7 Days 14 Days 30 Days
Subscribers History Data  (Recent Year)
Total
Subs MileStone

2020-04-11

2020-04-30

2020-12-01

2021-06-12

2022-01-20

2022-11-12

Views History Data  (Recent Year)
DailyTotal
Views Data
7 Days 30 Days
Subs Growth Last 7 Days: Subs Compared to Previous Last 7 Days:
Estimated Audience Age & Gender
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
Estimated Audience Gender
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
Estimated Audience Geography
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
Estimated Audience Launguage
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
Active viewers distribution of time
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
Active viewers
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
Top 5 overlapped audience channels
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
High-frequency comments
Videos:
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Positive words
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Negative words
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
High-frequency stickers
Average interaction
AllNormal VideoShort Video
Last 30 videos The last 30 days
Latest Videos from กินได้อร่อยด้วย  YouTube Channel
AllNormal VideoShort Video
Live Stream
Promotion Video Performance
In 30 DaysIn 90 Days
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Brands Worked with the Channel
กินได้อร่อยด้วย 's promotion video
Promotion video by other influencers
Unverified Channel After the certification is completed, you will get the following privileges1. The data of your channel will be updated daily.2. We will recommend you more high-return sponsorships. Verify My Channel
กินได้อร่อยด้วย

Joined YouTube on

2011-11-24

Language

Thai 

Subscribe
Channel Tags
Introduction
สวัสดีครับ ผมชื่อ คิว เป็นคนที่รักและชอบในการทำอาหาร จบด้านอาหารโภชนาการ มีประสบการณ์ด้านอาหาร, เบเกอรี่ ทั้งในโรงแรมและส่วนตัวมานานกว่า 13 ปี จนได้มีโอกาสทำช่องสอนการทำอาหารเมื่อประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา ช่องนี้เป็นช่องสอนการทำอาหารอย่างละเอียดในทุกๆขั้นตอน เพื่อให้สามารถทำตามได้ง่าย และทำออกมาได้อร่อย

ขอบคุณที่ติดตามการนำเสนอของผมครับ
ติดต่องาน e-mail :

เริ่มเผยแพร่
1 Subs. : 11 มี.ค 61
100 Subs. : 6 เม.ย. 61
1,000 Subs. : 8 พ.ค. 61
10,000 Subs. : 12 มิ.ย. 61
20,000 Subs. : 7 ก.ค. 61
30,000 Subs. : 24 ก.ค. 61
40,000 Subs. : 2 ส.ค. 61
50,000 Subs. : 9 ส.ค. 61
60,000 Subs. : 19 ส.ค. 61
70,000 Subs. : 28 ส.ค. 61
80,000 Subs. : 4 ก.ย. 61
90,000 Subs. : 12 ก.ย. 61
100,000 Subs. : 20 ก.ย. 61
1,000,000 Subs. : 30 เม.ย. 63
2,000,000 Subs. : 11 มิ.ย. 64
3,000,000 Subs. : 11 พ.ย. 65
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. Confirm