CAT YouTube Channel Analytics and Report

CATYouTube Stats & Analytics Dashboard

Data Updated on 2022-09-29 11:08:32Calculating
 • Subscribers

  6.72K
 • Total Views

  82.31K 0.18%
 • Average Video Views

  1.43K 2.87%
 • Total Videos

  1
 • Live Income

  --
Subscribers Rank
2,415,332nd ( Top 14.9% )
42,048th ( Top 27.3% )
NoxScore
Est. Sponsorship Price
0.00 ( Each Video )
Est. YouTube Monetization Capability [Monthly]
0.00-0.00
YouTube Channel Statistics
7 Days 14 Days 30 Days
Subscribers History Data  (Recent Year)
Total
Views History Data  (Recent Year)
DailyTotal
Views Data
7 Days 30 Days
Subs Growth Last 7 Days: Subs Compared to Previous Last 7 Days:
Estimated Audience Age & Gender
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
Estimated Audience Gender
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
Estimated Audience Geography
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
Estimated Audience Launguage
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
Active viewers distribution of time
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
Active viewers
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
Top 5 overlapped audience channels
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
High-frequency comments
Videos:
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Positive words
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Negative words
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
High-frequency stickers
Average interaction
AllNormal VideoShort Video
Last 30 videos The last 30 days
Most Viewed Video from CAT YouTube Channel
Latest Videos from CAT  YouTube Channel
AllNormal VideoShort Video
Live Stream
Promotion Video Performance
In 30 DaysIn 90 Days
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Brands Worked with the Channel
CAT 's promotion video
Promotion video by other influencers
Unverified Channel After the certification is completed, you will get the following privileges1. The data of your channel will be updated daily.2. We will recommend you more high-return sponsorships. Verify My Channel
CAT

Joined YouTube on

2018-04-13

Area

Vietnam 

Language

Vietnamese 

Subscribe
Channel Tags
Introduction
- Welcome to CAT
- Tôi là CAT và đây là kênh riêng của CAT
- Một kênh tự phát chuyên thực hiện các bộ Film BTS để đáp ứng nhu cầu sáng tác của bản thân
- Kênh riêng nên nếu có thắc mắc hoặc có sự trung lập giữa kịch bản với các video không thuộc sở hữu của kênh mong đọc giả comment bên dưới video
- Nếu cảm thấy video mang ý xúc phạm bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào mong đọc giả không vào video để comment văng tục
- Cũng như không mang video đi khi vẫn chưa có sự cho phép của tác giả
- Kênh vẫn trong thời gian đầu hoàng thiện nên mong đọc giả bỏ qua một số sai sót
- Hãy luôn tôn trọng tác giả và cả công sức họ đã bỏ ra
- Mỗi một đọc giả dù yêu thích kênh CAT hoặc không thì CAT đều yêu thương mọi người hãy xem nơi này như một gia đình và dù bạn là ai hãy luôn tôn trọng CAT và các đọc giả của CAT