A SÍNG ĐI ĐẠI HÀN YouTube Channel Analytics and Report

A SÍNG ĐI ĐẠI HÀN YouTube Stats & Analytics Dashboard (Data Updated on 2019-10-22)
A SÍNG ĐI ĐẠI HÀN
Joined YouTube on: 2018-12-25Area: Vietnam  Language: Vietnamese 
Subscribers Live Sub Count
149K  0.7%
Total Views
11.07M  0.7%
Average Video Views
179.03K  1.2%
Total Videos
76 
Channel Tags
Related News
Global Rank
121,184th  (Top 1.3%)
Country/Area Rank
2,698th  (Top 3%)
NoxScore
  3.9 
Published Videos
7  (Recent Month)
Est. Partner Earning(Monthly)
$ 638-$ 2.81K
Est. Potential Earnings
$ 1.69K  (Each Video)
A SÍNG ĐI ĐẠI HÀN Daily Followers & Views Data Comparison 
7 Days
30 Days
Views
Subs
Subs Growth Last 7 Days: Subs Compared to Previous Last 7 Days:
A SÍNG ĐI ĐẠI HÀN Subscribers History Data (Recent Year)
Daily
Total
Tips: YouTube only displays three digits numbers of subscribers, so the curve has some changes
A SÍNG ĐI ĐẠI HÀN Views History Data (Recent Year)
Daily
Total
A SÍNG ĐI ĐẠI HÀN Future Projections (Next Year)
Estimated Audience Age & Gender 
Estimated Audience Geography 
Average interaction of the last 30 uploaded videos
 • Views/Subs
  105.30%
 • Likes/Views
  4.39%
 • Comments/Views
  0.48%
 • Dislikes/Views
  0.06%
Views Graph for the Last 30 Videos
Avg.Views156.89K
Most Viewed Video from A SÍNG ĐI ĐẠI HÀN YouTube Channel
688.28K Views· 2019-08-12 Published Date· 29.99K Likes· 3.3K Comments

Tuy Việt Nam cũng đang dần nổi tiếng hơn ở Hàn Quốc nhưng vẫn còn rất nhiều người Hàn không biết là Việt Nam có nét văn hóa rất giống mình... Nếu như chưa đi Việt Nam, họ sẽ nghĩ về Việt Nam là một nước Đông Nam Á, chắc là sẽ... ăn bốc? Hehe đùa thôi... #ASINGDIDAIHAN #DUHOCHANQUOC -------- Instagram: tony.totonthanh | http://www.instagram.com/tony.totonthanh/ Facebook: Tô Tôn Thành | https://www.facebook.com/toton.thanh Youtube channel: A SÍNG ĐI ĐẠI HÀN | http://bit.ly/asingdidaihan FC Facebook group: TRẮNG | https://www.facebook.com/groups/2563372243713790/ Email (business only): tonthanhtv@gmail.com

Latest Videos from A SÍNG ĐI ĐẠI HÀN YouTube Channel
NoxInfluencer Team

Hi there! Any question please leave us a message via facebook(recommended) and we'll get back to you soon. Have a nice day ^.^

Questioning via facebook
(recommended)