Lumi B YouTube Channel Analytics and Report

Lumi BYouTube Stats & Analytics Dashboard

Data Updated on 2022-01-16 21:42:29Calculating
 • Subscribers

  152K
 • Total Views

  189.1M 0.07%
 • Average Video Views

  14.52M 0.28%
 • Total Videos

  13
 • Live Income

  --
Subscribers Rank
217,560th ( Top 1.4% )
37,748th ( Top 3.2% )
NoxScore
Est. Sponsorship Price
0.00 ( Each Video )
Est. YouTube Monetization Capability [Monthly]
0.00-0.00
YouTube Channel Statistics
7 Days 14 Days 30 Days
Subscribers History Data  (Recent Year)
Total
Subs MileStone

2018-07-09

2018-08-16

2018-09-23

2019-03-13

2019-04-27

2019-06-30

Views History Data  (Recent Year)
DailyTotal
Views Data
7 Days 30 Days
Subs Growth Last 7 Days: Subs Compared to Previous Last 7 Days:
Estimated Audience Age & Gender
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
Estimated Audience Geography
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
Active viewers distribution of time
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
Active viewers
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
Top 5 overlapped audience channels
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
High-frequency comments
Videos:
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Positive words
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Negative words
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
High-frequency stickers
Average interaction
Last 30 videosThe last 30 days
  Avg.Views 0
Normal Video
Live Stream
Latest Videos from Lumi B  YouTube Channel
Live Stream
Promotion Video Performance
In 30 DaysIn 90 Days
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Brands Worked with the Channel
Lumi B 's promotion video
Promotion video by other influencers
Unverified Channel After the certification is completed, you will get the following privileges1. The data of your channel will be updated daily.2. We will recommend you more high-return sponsorships. Verify My Channel
Lumi B

Joined YouTube on

2017-06-18

Language

Albanian 

Subscribe
Introduction
Kanali i vetëm zyrtar i Lumi B i cili menaxhohet nga kompania ONIMA. Të gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë Lumi B, të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi. Për çdo informacion të mëtejshëm kontaktoni në adresat e mëposhtme:ONIMA:


© 2020 ONIMA. All rights reserved