Search terpollari udhetar YouTube Channels in YouTube Search Engine

 
 • Hoxhë Omer Bajrami
  Influencer’s URL has been copiedHoxhë Omer Bajrami
  • farefisnore
  • xhamia
  • bajram
  • 14.48KSubscribers
  • 1,342Videos
  • 7.03MViews

  Kanali zyrtarë i hoxhës së nderuar Omer Bajrami në YouTube (Ndalohet ngarkimi i videove nëpër kanale tjera, ndërsa lejohet dhe pëlqehet shpërndarja e videove vetëm nga kanali jonë zyrtarë.) Hoxhë Omer Bajrami është i lindur në vitin 1985 në Saraj të Shkupit. Mësimet fillestare i mori para prindit të tij, Dr. Zekerija Bajrami, ndërsa në vitin 1995 filloi hifzin e Kur’anit para hoxhës së tij Mahmud Asllani, të cilin e përfundoi në vitin 1997. Më pas, në vitin 1999 ai u regjistrua në medresenë e mesme “Alaudin” në Prishtinë, të cilën e përfundoi me sukses në vitin 2003. Pas kryerjes së medresesë, mësimet i vazhdoi në Kajro – Egjipt. Derisa në shtator të vitit 2009, përfundoi studimet dhe diplomoi në drejtimin e përgjithshëm të mësimeve Islame. Pas përfundimit të studimeve, ai filloi angazhimin e tij, për t’i ftuar njerëzit në rrugën e pastër islame. Shpresojmë që Allahu (azzevexhel) t’u jep sinqeritet dhe sukses të gjithë atyre që mundohen për përhapjen e fesë Islame. Amin

  Matching Rate
  100.0%
  Est.Exposure
  1.2K
 • Vizion Plus TV
  Influencer’s URL has been copiedVizion Plus TV
  • selection
  • Etleva Zeqiraj
  • aktualitet
  • 294.45KSubscribers
  • 68,907Videos
  • 415.46MViews

  Televizion Satelitor Kombetar me vendim te KKRT-se, bazuar ne ligjin nr.8410 dt.30.09.1998 "Per radion dhe televizionin publik dhe privat ne Republiken e Shqiperise" si dhe ne ligjin 8655, dt. 31.07.200 "Per disa ndryshime ne ligjin nr.8410, dt.30.09.1998 "per radion dhe televizionin publik dhe privat ne Republiken e Shqiperise"

  Matching Rate
  96.5%
  Est.Exposure
  2.3K
1
NoxInfluencer Team

Hi there! Any question please leave us a message via facebook(recommended) and we'll get back to you soon. Have a nice day ^.^

Questioning via facebook
(recommended)