YOUTUBE VIDEO ANALYTICS AND REPORT

Incorrect YouTube Link
Video Not Found
Dream Super dọn 15 triệu sẽ NTN? NTN là xe dọn kĩ_Đồg Tiền đi đôi với Chất Lượg. Lựa chọn là ở Bạn?
Tây Cu Niểng
Tây Cu Niểng 218K Followers 726 Videos 46.89M Total Views 2020-04-19 PublishedData Updated on --
Video Views452.28K
Likes Ratio 89.4%
Comments731
Views Ratio 100%
Excellent
Est. Video Value $ 3.25K - $ 6.51K
Engagement Rate 2.57%
TAGS
Introduction
FB: https://www.facebook.com/tay.deo.5

☎️TÂY CU NIỂNG SĐT : 0908084020 - Zalo : 0933165020
🚧Đ/C: 37 Bùi Hửu Nghĩa , P1, Bình Thạnh ( Ngay Trên Cầu Sắt, Gần ĐaKao )
🚨KHÔNG SHIP CODE , chuyển tiền vào tài khoản thì mình mới gởi hàng.
Unfold
NoxInfluencer Team

Hi there! Any question please leave us a message via facebook(recommended) and we'll get back to you soon. Have a nice day ^.^

Questioning via facebook (recommended)