YOUTUBE VIDEO ANALYTICS AND REPORT

Incorrect YouTube Link
Video Not Found
Cách cưa nhánh cây xà cừ trên dây điện vs mái nhà !!!
Giang Huỳnh Tv
Giang Huỳnh Tv 379K Followers 1288 Videos 206.58M Total Views 2023-01-21 PublishedData Updated on 2023-02-06
Video Views108.17M
Likes Ratio 0.86%
Comments2.43K
Views Ratio 100%
Excellent
Est. Video Value $ 778.86K - $ 1.55M
Engagement Rate 0.89%
TAGS
Introduction
Cách mà anh Kiệm thợ cưa xử lý nhánh xà cừ nằm ngang mái nhà và dây điện...
Unfold