Samsung AI: Kỷ nguyên máy giặt thông minh mới
Samsung Vietnam
2.14M Followers 1127 Videos2.37B Total Views· 2021-05-06