YOUTUBE VIDEO ANALYTICS AND REPORT

Incorrect YouTube Link
Video Not Found
Nếu HUGGY WUGGY Thay MOMMY LONG LEGS Làm Trùm Cuối Trong POPPY PLAYTIME 2 Thì Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra ?
bqThanh TV
bqThanh TV 653K Followers 100 Videos 236.92M Total Views 2022-05-12 PublishedData Updated on 2022-07-05
Video Views2.51M
Likes Ratio 1.25%
Comments1.22K
Views Ratio 100%
Excellent
Est. Video Value $ 18.09K - $ 36.18K
Engagement Rate 1.73%
TAGS
thanhbq kenh thanhbq thanh bq thanhbq vlogs
Introduction
❤️ ĐĂNG KÝ & RUNG CHUÔNG!

👬 BẠN MÌNH!
ỐC TV - https://www.youtube.com/channel/UCqAQ8VGrIPr1ZQNVXEECbmw
bqThanh - https://www.youtube.com/channel/UCshA0rciz2K3O0EezIpu03A

👍 Nếu bạn thích video này, hãy ĐĂNG KÝ kênh để xem thêm video mới!

🙏THEO DÕI MÌNH!
Facebook: https://www.facebook.com/bqthanh96
Page Fb: https://www.facebook.com/bqThanhOfficial
Unfold