YOUTUBE VIDEO ANALYTICS AND REPORT

Incorrect YouTube Link
Video Not Found
Giấc Mộng Ca Sĩ ( Nhạc Chế Parody ) - LEG
Vanh Leg
Vanh Leg 6.76M Followers 58 Videos 1.31B Total Views 2018-04-08 PublishedData Updated on 2022-01-19
Video Views179.33M
Likes Ratio 100%
Comments85.54K
Views Ratio 100%
Excellent
Est. Video Value $ 1.29M - $ 2.58M
Engagement Rate 1%
TAGS
vanh leg leg nhac che nhạc chế nhac che parody nhạc chế parody parody giấc mộng ca sỹ giac mong ca sy giac mong ca sy reaction giấc mộng ca sỹ reaction giấc mộng ca sỹ remix giac mong ca sy karaok Album Tình Đời Vol 4 ca sỹ ca sy ca sy parody ca sỹ parody ca sy nhac che ca sỹ nhạc chế
Introduction
Giấc Mộng Ca Sĩ ( Parody ) - Vanh Leg
Album Tình Đời Vol 4 – Giấc Mộng Ca Sĩ
-----------------------------------------------------------------------------
Phi Tiên Mobile: Chơi Là Yêu - Yêu Là Cưới
★ Website: http://phitien.ygame.vn/
★ Fanpage: https://www.facebook.com/PhiTienMobile/
#phitien #phitienmobile #choilayeu #yeulacuoi

------------------------------------------------------------------------------

➥ Liên Hệ:
» Email: [email protected]
» Facebook: https://www.facebook.com/vanhleg221/
» FanPage : https://www.facebook.com/VanhLeg.OfficialPage

➥ #VanhLeg #GiacMongCaSy #NhacChe #NhacTet #Leg
----------------------------------------------/-------------
© Bản quyền thuộc về Vanh Leg
© Copyright by Vanh Leg ☞ Do not Reup
Unfold