YOUTUBE VIDEO ANALYTICS AND REPORT

Incorrect YouTube Link
Video Not Found
🔥TXT - ANH LÙN TRẢI NGHIỆM SIÊU XE MÁY ĐIỆN PEGA 15.000.000 VNĐ :D
TXT Official
TXT Official 3.75M Followers 1661 Videos 1.41B Total Views 2019-05-30 PublishedData Updated on --
Video Views1.96M
Likes Ratio 96.1%
Comments0
Views Ratio 52.3%
Very Good
Est. Video Value $ 14.12K - $ 28.25K
Engagement Rate 2.19%
TAGS
TXT tien xinh trai txt txt vlogs tiến xinh trai TIẾN XINH TRAI TIEN XINH TRAI TIẾN CHÓ
Introduction
🔥Hehe. Anh Lùn chưa bao giờ được trải nghiệm con xe điện nào chất thế này luôn ae.
Xe điện PEGA tiết kiệm gấp 33 lần xe ga, còn có nhiều ưu đãi khủng, check thông tin tại đây nha: https://www.pega.com.vn
Unfold