TẬP BÓNG RỔ YouTube Channel Analytics and Report

TẬP BÓNG RỔYouTube Stats & Analytics Dashboard Export

Data Updated on 2021-06-17 18:47:19Calculating
 • Subscribers

  23.6K
 • Total Views

  1.86M
 • Average Video Views

  7.06K 1.47%
 • Total Videos

  171
 • Live Income

  $ 0
Subscribers Rank
828,062nd ( Top 6.0% )
15,360th ( Top 11.5% )
NoxScore
Est. Potential Earnings
$ 36.41 ( Each Video )
Est. Partner Earning(Monthly)
$ 15 - $ 69
YouTube Channel Statistics
7 Days 14 Days 30 Days
Subscribers History Data  (Recent Year)
Total
Subs MileStone

2019-07-22

2020-12-11

Views History Data  (Recent Year)
DailyTotal
Views Data
7 Days 30 Days
Subs Growth Last 7 Days: Subs Compared to Previous Last 7 Days:
Estimated Audience Age & Gender
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
Estimated Audience Geography
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
Active viewers distribution of time
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
Active viewers
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
Top 5 overlapped audience channels
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Analysis completed, data deficiencies.
High-frequency comments
Videos:
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Positive words
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Negative words
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
High-frequency stickers
Promotion Video Performance
In 30 DaysIn 90 Days
The data is being acquired now
Please check it out 3 minutes later.
Brands Worked with the Channel
TẬP BÓNG RỔ 's promotion video
Promotion video by other influencers
Unverified Channel After the certification is completed, you will get the following privileges1. The data of your channel will be updated daily.2. We will recommend you more high-return sponsorships. Verify My Channel
TẬP BÓNG RỔ

Joined YouTube on

2012-08-11

Area

Vietnam 

Language

Vietnamese 

Subscribe
Channel Tags
Introduction
Bóng rổ là môn thể thao mang lại nhiều lợi ích và có tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, để chơi được Bóng rổ là tương đối khó.

TẬP BÓNG RỔ được sáng lập bởi thầy NGUYỄN HỒNG CƯỜNG từ những năm 2013 và liên kết chặt chẽ cùng:

INSTAGRAM | just.handle

GROUP FACEBOOK | TẬP BÓNG RỔ

Môn thể thao nào cũng vậy, việc hoàn thiện các kỹ năng cơ bản luôn là ưu tiên số một.
Tính thẩm mỹ cũng từ đấy mà ra. Nó chính là nét đẹp của những điều cơ bản nhưng được thực hiện nhanh - mạnh - uyển chuyển và có sự phối hợp chuyển qua lại.

Sau hơn 15 năm gắn bó với Bóng rổ và được đào tạo bài bản, cùng với kinh nghiệm xuyên suốt trong dạy học, huấn luyện, hy vọng những hướng dẫn này sẽ góp phần giúp các bạn tập luyện Bóng rổ một cách hiệu quả!

[ TOMORROW MAY NEVER COME - NO DAYS OFF]
NoxInfluencer Team

Hi there! Any question please leave us a message via facebook(recommended) and we'll get back to you soon. Have a nice day ^.^

Questioning via facebook (recommended)