Back to Influencer Search
Ini Talk Show YouTube channel statistics and analytics
Updated: 2023-03-23 14:33:28
Export

Ini Talk Show

TV shows Entertainment Movie
Indonesia
Indonesian
Subscribe

Followers

10.0M

Average views

109.7K

NoxScore

1.61

Estimated cost

$ 840

Engagement rate

1.36%

Overview
Audience
Content
Brand

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
1.61/5 Đạt chuẩn
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Tốt
Chất lượng kênh
Đạt chuẩn
Tỷ lệ tương tác
Đạt chuẩn
Độ tin cậy người xem
Đạt chuẩn

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Total
Growth
Theo dõi 10,000,000
Xem 4,627,282,487
Số lượng video 6,180
Xem thêm