Top 100 Vietnam TikTok Users Sorted by Followers

Top TikTok Updated 2021-05-15
Channel Info Followers Engagement Rate Avg.Views   NoxScore
4 ✨ Linh Barbie ✨ ✨ Linh Barbie ✨ 14.2M
-
13.0%
1.06M
12 ☘️Trà Đặng☘️ ☘️Trà Đặng☘️ 11.8M
-
17.1%
1.37M
47 🌹❤️Thành ý võ ❤️🌹 🌹❤️Thành ý võ ❤️🌹 8.39M
-
12.9%
2.44M
4 2 👑 Tườnq Vyy 👑 👑 Tườnq Vyy 👑 8M
-
12.7%
1.43M
5 2 Reency Ngô Reency Ngô 7.46M
-
13.8%
1.22M
6 2 Đoàn Quốc Thành Đoàn Quốc Thành 7.2M
-
15.5%
480.69K
7 15 Nguyễn Văn Tài Nguyễn Văn Tài 7M
-
17.8%
869.7K
8 40 N.ZaHan🇻🇳 N.ZaHan🇻🇳 7M
-
15.4%
1.45M
9 26 Lê Thị Khánh Huyền Lê Thị Khánh Huyền 6.4M
-
10.9%
3.69M
10 26 AnNhiên ❤️ BốiBối AnNhiên ❤️ BốiBối 6.39M
-
8.5%
1.12M
11 12 Gia Long Gia Long 6.04M
-
13.2%
1.1M
12 12 Mai (Keisha Trần) 💚 Mai (Keisha Trần) 💚 5.88M
-
10.7%
939.58K
13 12 Ngoc Trinh Ngoc Trinh 5.58M
-
9.2%
1.99M
14 23 Cuong Jin Cuong Jin 5.57M
-
18.7%
548.69K
15 34 Thịnh Sếu Thịnh Sếu 5.55M
-
7.2%
1.19M
16 4 Việt Phương Thoa Việt Phương Thoa 5.54M
-
10.9%
3.86M
17 16 MOCA 🐶🇻🇳 MOCA 🐶🇻🇳 5.5M
-
16.3%
1.8M
18 16 HT Channel HT Channel 5.4M
-
8.8%
2.59M
19 27 Ngọc Éng Ngọc Éng 5.4M
-
14.7%
1.9M
20 6 Le bong Le bong 5.3M
-
9.5%
4.15M
21 6 Nguyễn Văn Giàu Nguyễn Văn Giàu 5.2M
-
13.6%
1.67M
22 6 Babykopo home Babykopo home 4.9M
-
12.2%
2.7M
23 6 Mr.Virgo...❣️ Mr.Virgo...❣️ 4.9M
-
16.2%
641.09K
24 21 Hảo Thỏ 🐰 Hảo Thỏ 🐰 4.9M
-
10.4%
255.02K
25 12 Linh Ngọc Đàm Linh Ngọc Đàm 4.9M
-
13.1%
2.93M
26 4 Djmie95 Djmie95 4.8M
-
11.2%
2.39M
27 20 Trương Tuệ Châu🎃 Trương Tuệ Châu🎃 4.7M
-
19.6%
1.88M
28 3 Super Detective Super Detective 4.55M
-
12.8%
151.72K
29 9 Chiến Đỗ🔫 Chiến Đỗ🔫 4.4M
-
16.8%
2.21M
30 15 Thị Nhung Thị Nhung 4.4M
-
12.2%
1.69M
31 8 🌈AMAX (TrungAnh)🌈 🌈AMAX (TrungAnh)🌈 4.4M
-
14.3%
563.48K
32 8 Nguyễn Hoàng Vinh Nguyễn Hoàng Vinh 4.4M
-
16.1%
1.91M
33 8 Thiết Kế Elkay Thiết Kế Elkay 4.4M
-
7.2%
90.38K
34 25 Đinh Trang Thảo❤️ Đinh Trang Thảo❤️ 4.3M
-
15.0%
2.98M
35 25 Misthy Misthy 4.2M
-
17.0%
2.28M
36 6 Cindy Cindy 4.2M
-
16.3%
2.2M
37 6 Vũ Thị Khánh Huyền Vũ Thị Khánh Huyền 4.2M
-
14.8%
2.68M
38 22 💋LUCY💋 💋LUCY💋 4.1M
-
10.6%
269.35K
39 7 🍣 Trần Quang Huy 🍤 🍣 Trần Quang Huy 🍤 4.1M
-
8.4%
316.07K
40 23 Trâm Đô Trâm Đô 4M
-
16.7%
695.42K
41 30 Thư Anh Nguyễn 🦄 Thư Anh Nguyễn 🦄 4M
-
15.9%
699.65K
42 9 Trấn Thành Trấn Thành 4M
-
10.7%
3.75M
43 9 💦 Thanh Phương 🔥 💦 Thanh Phương 🔥 3.9M
-
12.2%
271.49K
44 36 Teddy Bang Teddy Bang 3.8M
-
14.9%
276.65K
45 24 Vi Bella Vi Bella 3.7M
-
12.9%
259.99K
46 2 JSOL JSOL 3.7M
-
22.6%
2.46M
47 2 👑Đào Thị Quỳnh👑 👑Đào Thị Quỳnh👑 3.6M
-
9.6%
205.86K
48 30 Mèo Sao Hoả 🐾 Mèo Sao Hoả 🐾 3.5M
-
12.8%
1.62M
49 11 Bùi Thanh Văn Bùi Thanh Văn 3.5M
-
16.8%
5.59M
50 31 HƯƠNG GIANG HƯƠNG GIANG 3.4M
-
8.6%
1.04M
NoxInfluencer Team

Hi there! Any question please leave us a message via facebook(recommended) and we'll get back to you soon. Have a nice day ^.^

Questioning via facebook (recommended)