Top 100 Vietnam TikTok Users Sorted by Followers

Top TikTok Updated 2024-02-29
Sorted by Followers Sorted by NoxScore Sorted by Engagement Rate
Influencer Ranking
  Channel InfoFollowersEngagement RateAvg.Views NoxScore
1 14 Nguyễn Lan Chi Nguyễn Lan Chi21.1M - 3.86% 219.62K
2 85 ☘️Trà Đặng☘️ ☘️Trà Đặng☘️20.6M - 5.35% 2.43M
3 64 ✨ Linh Barbie ✨ ✨ Linh Barbie ✨18.9M - 4.63% 508.38K
4 44 Đào Lê Phương Hoa Đào Lê Phương Hoa16.6M - 8.99% 5.89M
5 77 user14369855075 user1436985507516M - 4.36% 28.3K
6 13 Nguyễn Văn Tài Nguyễn Văn Tài14.9M - 5.04% 797.27K
7 20 Ngô Ngọc Hoà🦄 Ngô Ngọc Hoà🦄14.3M 0.7% 3.92% 2.25M
8 92 Min Min Min Min13.8M - 1.31% 28.84K
9 32 Việt Phương Thoa Việt Phương Thoa13.6M 0.7% 6.44% 3.07M
10 23 D E E P A K J O S H I D E E P A K J O S H I13.6M - 12.56% 370.68K
11 19 CiiN CiiN13.4M 1.5% 8.86% 4.18M
12 28 Cindy Cindy13.3M - 4.23% 192.73K
13 11 Lykio Lykio12.2M - 4.1% 307.05K
14 33 🌹❤️Thành ý võ ❤️🌹 🌹❤️Thành ý võ ❤️🌹11.7M - 4.43% 1.83M
15 8 Reency Ngô Reency Ngô11.5M - 5.78% 340.53K
16 5 Tường Vyy ( Vê Vê ) Tường Vyy ( Vê Vê )11.5M - 4.91% 1.1M
17 15 Nguyễn Văn Giàu Nguyễn Văn Giàu11.3M - 3.62% 1.04M
18 39 Bùi Thanh Văn Bùi Thanh Văn11M - 7.56% 431.02K
19 57 oblomoffrecipe oblomoffrecipe10.8M - 7.92% 1.86M
20 17 AnNhiên ❤️ BốiBối AnNhiên ❤️ BốiBối10.7M - 3.9% 540.13K
21 10 Nguyễn Hoàng Vinh Nguyễn Hoàng Vinh10.7M - 3.45% 1.33M
22 48 Theanh28 Entertainment Theanh28 Entertainment10.3M - 7.02% 179.09K
23 66 Viên Vibi Viên Vibi10M - 7.55% 2.51M
24 15 Kien Thanh Le Kien Thanh Le9.8M - 1.74% 1.12M
25 41 Gấm Kami Gấm Kami9.7M - 2.7% 1.63M
26 18 Le bong Le bong9.6M - 6.9% 979.88K
28 15 Đỗ Đạt Đỗ Đạt9.2M - 6.62% 4.44M
29 68 🔥Đạt Villa🔥 🔥Đạt Villa🔥9.1M 1.1% 10.2% 1M
30 41 MOCA 🐶🇻🇳 MOCA 🐶🇻🇳9.1M - 9.71% 308.98K
31 34 Tiin.vn Tiin.vn9M - 3.18% 599.73K
32 32 🎄 CỘNG CAPHÊ 🎄 🎄 CỘNG CAPHÊ 🎄9M - 16.43% 1.22M
33 9 N.ZaHan🇻🇳 N.ZaHan🇻🇳8.9M - 6.93% 190.79K
34 28 Đoàn Quốc Thành Đoàn Quốc Thành8.8M - 5.1% 310.99K
35 39 Cuong Jin Cuong Jin8.7M - 2.63% 454.67K
36 22 Dj Mie Dj Mie8.3M - 5.97% 904.65K
37 24 Gia Long Gia Long8.2M - 4.02% 81.88K
38 34 Garena Free Fire VN Garena Free Fire VN8.2M - 8.69% 153.16K
39 20 Kiệt Hà Tịnh Kiệt Hà Tịnh8M 1.3% 7.74% 4.17M
40 58 giaittri giaittri8M - 3.52% 16.27K
41 34 Vũ Thị Khánh Huyền Vũ Thị Khánh Huyền7.9M - 6.13% 799.69K
42 27 ChangDory🐬 ChangDory🐬7.8M 1.3% 6.01% 5.47M
43 17 Oppa Huy IDol Oppa Huy IDol7.7M 1.3% 4.73% 3.59M
44 12 Ngô Đức Duy Ngô Đức Duy7.5M - 6.37% 2.24M
45 28 Đinh Trang Thảo Đinh Trang Thảo7.5M - 4.49% 647.54K
46 38 60giay.com 60giay.com7.4M 1.4% 6.07% 370.3K
47 9 MUSIC MUSIC7.3M 1.4% 12.49% 127.14K
48 2 Lê Thị Khánh Huyền Lê Thị Khánh Huyền7.3M - 6.04% 1.68M
49 31 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̀ 🍌 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̀ 🍌7.2M - 6.62% 2.61M
50 49 BEATVN BEATVN7.1M - 7.62% 266.18K
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. Confirm